geometric shape digital wallpaper

Systematyka danych

Dane to współczesne paliwo dla gospodarki. Choć mają niematerialny charakter są źródłem inspiracji i energii dla działań współczesnych firm. Jak charakteryzuje się źródła danych?